αεροωτίτιδα

αεροωτίτιδα
η Ιατρ.
τα αποτελέσματα τής διαφοράς πιέσεως ανάμεσα στο μέσο ους και τον έξω ακουστικό πόρο: δυνατός πόνος, φλεγμονή, αιμορραγία και ρήξη τού τυμπάνου. Από αεροωτίτιδα προσβάλλονται μερικές φορές οι δύτες και οι πιλότοι αεροπλάνων.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”